[1]
G. . El far, “Can a Materialistic Philosophy Produce a Moral System? ‘Epicurean Model’”, JJSS, vol. 15, no. 3, pp. 288–299, Jan. 2023.